Co-design

Wij staan ter uw beschikking om uw onderdelen te verbeteren, met het oog op:

  •  betere prestaties
  •  lagere kosten

 

Dankzij onze positie als fabrikant, onze ervaring over meerdere sectoren en onze hulp bij ontwerpprojecten kunnen we u adviseren over de cruciale parameters van een onderdeel. Via de interne integratie van de cruciale processen, onder andere oppervlaktebehandeling, kunnen we aanbevelingen doen waarbij rekening gehouden wordt met een uitgebreide reeks factoren in verband met kosten en prestaties van uw onderdelen. Onze activiteiten op het vlak van fixatiewerk geven een nieuwe boost aan onze samenwerking rond ontwerpen.

 

Om hier nog verder in te gaan, hebben we geïnvesteerd in een CAO 3D-software, waarmee we u kunnen helpen om de druk te berekenen voor de methode van de afgewerkte elementen.

 

Hier ziet u enkele voorbeelden van co-designprojecten die wij hebben geleverd:

  • Advies aan een klant bij een globale herconfiguratie van pennen/trekkers/oppervlaktebehandeling, met een kostenbesparing en betere prestaties van alle productcombinaties
  • Oplossing voor storingen bij een fabrikant van elektronische apparatuur: wij stelden een oplossing voor waarbij overgegaan werd van een koppelfixatie naar een hydraulische spanningsregelaar
  • Wijziging van het ontwerp van werkmateriaal en voorstel van een aangepaste oppervlaktebehandeling voor een klant die gehinderd werd door corrosie door zeewater die de werking van zijn specifieke werkmaterialen verstoorde.