Solidaire teams

de groep Beck Industries is zich bijzonder goed bewust van haar rol en verantwoordelijkheid ten opzichte van de leden die er deel van uitmaken, maar ook van haar klanten, leveranciers en onmiddellijke omgeving en streeft ernaar een aanpak toe te passen waarin haar waarden, ethiek kunnen gerespecteerd worden en waarin het welzijn van haar leden, aantrekkingskracht en economische doeltreffendheid worden gestimuleerd. Daarvoor baseert ze haar beleid op de ISO 26000-norm.

 

Er werd een deontologische code en een huisreglement opgesteld. Alle leden hebben hierrond een opleiding gekregen en verbinden zich ertoe dit te respecteren. Deze code garandeert dat de mensenrechten en de geldende wetten en voorschriften worden gerespecteerd. Hij staat garant voor het principe van loyaliteit in alle interne praktijken of naar haar klanten, leveranciers en derden toe. Elke vorm van discriminatie is bovendien verboden, vanaf de rekrutering tot carrièremogelijkheden en opleidingskansen.

 

Naast deze elementen zijn we ons ook bewust van:

  • onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • de uitdagen rond tewerkstelling, behoorlijk, verrijkend en productief werk
  • de uitdagingen rond een stabiele tewerkstelling op lange termijn
  • de uitdagingen rond gezondheid en welzijn, preventieve acties en opleidingen die daaraan gekoppeld zijn
  • de uitdagingen rond verbetering van de levenskwaliteit en het delen van rijkdommen
  • algemeen, door de ontwikkeling van het menselijke kapitaal rond onze waarden, motor voor motivatie en innovatie

Het bedrijf verwacht van zijn medewerkers dat ze zijn principes rond loyaliteit en integriteit hoog houden, een persoonlijke cultuur van individuele verantwoordelijkheid, teamgeest en proactiviteit ontwikkelen. Het moedigt een cultuur van positief management aan, waarbij het scheppen van plezier in gedeeld succes naar waarde wordt geschat.

 

Onze bedrijven zetten zich in voor paritaire of regionale organismen, in educatieve programma’s en het stimuleren van vrijwilligerswerk of giften aan plaatselijke verenigingen.