Intern beheer

Beheer over het geleverde product, de processen, het voorkomen van verborgen gebreken zijn verplichte zaken, rekening houdend met het extreme gebruik van onze producten. Het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk en onze milieu-impact zijn net zo belangrijk. Deze doelstelling verloopt via het beheer van risico’s en minstens via een strikt naleven van de contracten, wetten en voorschriften die erop van toepassing zijn, met de ambitie om nog verder te gaan.

 

Onze organisatie is gebaseerd op luisterbereidheid voor onze klanten en continue verbetering. Doelstellingen worden jaarlijks vastgelegd en herzien.

 

Het ontwikkelt onverminderd zijn veiligheids- en beveiligingscultuur en beheert de vaardigheden en opleidingen met het oog op een permanente verbetering van het beheer. We hebben zowel een collectieve als individuele verantwoordelijkheid en iedereen moet verplicht de regels en procedures van het bedrijf respecteren.

 

Om zijn doelstelling rond beheer te behalen, ontwikkelt het bedrijf zijn eigen industriële cultuur door de kennis, integratie van procedés en opslag van in de staalfabriek aangekocht staal intern af te stemmen op onze eigen specificaties.